Sąd Apelacyjny staje po stronie banku w sporze o kredyt frankowy

Informacja prasowa

Poznań, 18 grudnia 2018 r.

 

Odnieśliśmy kolejny sukces reprezentując

banki w sporach o frankowe kredyty hipoteczne.

Kancelaria broni banków w procesach wytaczanych przez indywidualnych klientów w całym kraju. Klienci najczęściej wnoszą o unieważnienie umów lub o stwierdzenie stosowania abuzywnych (niedozwolonych) klauzul, wskazując na niekorzystny ich zdaniem sposób przeliczania franków na złote.

W sporze wytoczonym jednemu z banków, reprezentowanemu przez prawników kancelarii Merski, pod koniec listopada br. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał prawomocny wyrok oddalający w całości roszczenia klienta banku.

-To czwarta sprawa dotycząca kredytów frankowych w ciągu ostatnich kilku tygodni, w której sądy w różnych miastach wydały korzystne wyroki dla reprezentowanych przez nas banków – mówi radca prawny Karolina Łuczak z kancelarii Merski. -Sprawa łódzka jest jednak szczególnie istotna, ponieważ wyrok wydany przez Sąd Apelacyjny jest prawomocny.

Tak Sąd Okręgowy w Łodzi, jak i Sąd Apelacyjny, nie uwzględniły argumentów klienta banku co do tego, że indeksacja kredytu jest niedozwolona, a w konsekwencji kredyt frankowy powinien być traktowany jako kredyt w złotych, lecz oprocentowany stopą LIBOR.

Klient twierdził, że tabela kursów stosowana przez bank jest abuzywna, ponieważ bank ma dowolność w jej tworzeniu, co zdaniem klienta spowodowało powstanie nadpłat. Sąd uznał jednak, że kwestionowane postanowienie nie ma charakteru abuzywnego, jako że nie zostały rażąco naruszone interesy konsumenta: kurs banku nie odbiegał znacząco ani od kursów innych banków, ani od kursu średniego NBP.

Jak wskazał Sąd, przy niedozwolonych postanowieniach należy badać, jak kształtowałaby się sytuacja klienta, gdyby nie sporne zapisy. -Każda podobna sprawa ma indywidualny charakter. Nie można jednak przyjmować, że banki, oferując podobne umowy, miały złą wolę lub z zasady wprowadzały klientów w błąd. Oferta banków była odpowiedzią na wysoki popyt na podobne kredyty głównie w latach 2005-2008. Cieszymy się, że sądy coraz częściej dostrzegają pełny kontekst takich spraw – ocenia Karolina Łuczak i dodaje: -W ostatnich dniach zapadły też wyroki korzystne dla naszych klientów z sektora bankowego, zasądzone przez sądy niższej instancji w Krakowie i Warszawie.

Kancelaria Merski Radcy Prawni i Adwokaci obsługuje głównie duże oraz średnie firmy i specjalizuje się w obsłudze spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym szczególnie w zakresie prawa bankowego, w procesach sądowych i prawie pracy.

Kancelaria działa od 1993 roku. Jej główna siedziba mieści się w Poznaniu, ale kancelaria działa w całej Polsce, przez swoje oddziały w Warszawie, Gdańsku i Łodzi oraz przy wsparciu 17 kancelarii w innych miastach.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑