W jakim języku podpisać umowę o pracę z obywatelem Ukrainy?

Otwarcie polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br. sprawiło, że coraz liczniejsze grono pracodawców będzie musiało zadać sobie pytanie o język, w jakim powinni zawrzeć umowę o pracę z taką osobą. Czy wystarczy umowa sporządzona po polsku, czy trzeba ją przetłumaczyć na język ukraiński?

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w przepisach dwóch ustaw: o języku polskim oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Ustawa o języku polskim faworyzuje nasz język ojczysty m. in. w sprawach związanych z zatrudnieniem. Jeżeli pracownik w chwili zawarcia umowy ma miejsce zamieszkania w Polsce i umowa ma być wykonywana w Polsce umowę – należy ją zawrzeć po polsku. Ustawa nie zabrania natomiast sporządzenia jednocześnie umowy (obok wersji polskiej) także w wersji bądź wersjach obcojęzycznych. 


Regulację tę uzupełniają przepisy wspomnianej wyżej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Niezależnie od tego, czy pracodawca zawiera umowę o pracę z cudzoziemcem, od którego wymagane jest zezwolenie na pracę, czy też z osobą zwolnioną z takiego obowiązku (a tak jest w przypadku obywateli Ukrainy spełniających warunki określone w tzw. specustawie ukraińskiej), przed podpisaniem umowy ma obowiązek przedłożyć mu jej tłumaczenie na język, który jest dla cudzoziemca zrozumiały. Co ważne, nie musi to być więc język ojczysty cudzoziemca. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑