Zmiana danych w świadectwach pracy osób po sądowym ustaleniu płci

Obecne problemy osób transpłciowych to klasyczny przypadek, kiedy przepisy prawa nie nadążają nad rzeczywistością. Mimo, że sądowe ustalenie płci odbywa się już od kilkudziesięciu lat, to jednak szereg praktycznych konsekwencji z tym związanych pozostaje wciąż nieuregulowany. Uznaje się, że wyrok ustalający płeć ma skutek od chwili jego uprawomocnienia, czyli nie działa wstecz. Jak jednak słusznie... Czytaj dalej →

Wrześniowe zmiany w Kodeksie pracy.

We wrześniu czeka nas kilka istotnych zmian w Kodeksie pracy. O niektórych z nich pisaliśmy już na blogu, niemniej warto syntetycznie omówić je i zebrać w jednym miejscu. Na sam początek Już 1 września zmianie ulegnie brzmienie treści art. 1032 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy (przepis ten określa wymiar urlopu szkoleniowego pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe).... Czytaj dalej →

Nowelizacja Kodeksu pracy ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Prezydent podpisał uchwaloną w maju ustawę nowelizującą Kodeks pracy. Została ona już opublikowana w Dzienniku Ustaw z 6 czerwca pod pozycją 1043. Większość jej przepisów wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany. Przepisy antydyskryminacyjne Po wejściu nowelizacji w życie, za dyskryminację uznane będzie każde nieuzasadnione obiektywnymi przesłankami nierówne... Czytaj dalej →

Nowe zasady wydawania świadectw pracy i związane z nimi roszczenia.

Tylko na podpis Prezydenta czeka uchwalona w maju nowelizacja Kodeksu pracy. Jedna ze zmian wynikających z nowych przepisów dotyczy procedury wydawania świadectwa pracy i roszczeń, jakie w związku z tym przysługują pracownikom. Dłuższy termin na dochodzenie sprostowania treści Aktualnie obowiązujący pracownika 7–dniowy termin na sprostowanie przez pracodawcę treści wydanego świadectwa pracy zostanie wydłużony do 14... Czytaj dalej →

Nowy obowiązek informacyjny związany z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy

Od 1 stycznia 2019 r. na pracodawcy ciąży nowy obowiązek informacyjny względem pracownika. Został on wprowadzony do Kodeksu pracy (K.p.) w związku z wejściem w życie ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (ustawa nowelizująca), o której pisaliśmy tutaj i tutaj.... Czytaj dalej →

Pozostawienie awizo jako moment doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę 

Pracodawcy często borykają się z problemem niemożności doręczenia pracownikom różnego rodzaju oświadczeń, w tym w szczególności dotyczących rozwiązania umowy o pracę. Pracownicy unikają ich odbioru, niekiedy odwlekając w ten sposób moment rozwiązania umowy. Termin rzeczą względną? W przypadku wypowiedzenia, termin doręczenia oświadczenia rozpoczyna bieg okresu wypowiedzenia; przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia – data doręczenia jest... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑