Korekta płci a wiek emerytalny

Osoba decydująca się na uregulowanie kwestii prawnych związanych z korektą płci napotyka na wiele problemów natury formalnej, w tym także na gruncie przepisów regulujących kwestie zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego. O problemach związanych ze świadectwem pracy pisaliśmy tu (link). Dziś wyjaśnimy wpływ korekty płci na wiek emerytalny.  Efektem uzyskania przez osobę transpłciową prawomocnego wyroku jest ustalenie,... Czytaj dalej →

Polska naruszyła prawo zmuszając sędzie do przejścia w stan spoczynku wcześniej niż mężczyzn

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła prawo zmuszając kobiety – sędzie do przejścia w stan spoczynku wcześniej niż mężczyzn – sędziów.  Większością głosów 5:2 zapadł 24 października br. wyrok w sprawie Pająk i inni przeciwko Polsce. Sprawa dotyczyła czterech kobiet pełniących funkcję sędziego, które zarzuciły państwu polskiemu w ramach postępowania przed ETPCz naruszenie... Czytaj dalej →

Ważne zmiany w emeryturach pomostowych

16 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczące przepisów o emeryturach pomostowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Przede wszystkim, na skutek nowelizacji, emerytury pomostowe nie będą miały charakteru wygasającego, uchylono bowiem przepis wymagający, aby pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze... Czytaj dalej →

Od nowego roku kolejne zmiany w przepisach o emeryturach pomostowych

Z początkiem 2023 roku zacznie obowiązywać kilka przepisów znowelizowanej jeszcze w bieżącym roku ustawy o emeryturach pomostowych.  Pracodawcy są obowiązani prowadzić wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz ewidencję pracowników wykonujących tego rodzaju prace, za których przewidziany jest obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Nowy... Czytaj dalej →

PPK – coraz mniej czasu na zawarcie umów

Przypominamy, że od 1 lipca br. podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. są obowiązane do stosowania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Tym podmiotom, przepisy ustawy o PPK nakazują natomiast zawarcie umowy o zarządzanie najpóźniej na 10 dni roboczych przed dniem, w którym podmiot zatrudniający winien zawrzeć... Czytaj dalej →

Czy środki gromadzone w PPK można przeznaczyć na inne cele niż oszczędzanie na emeryturę?

Podstawowym celem gromadzenia oszczędności w ramach PPK jest ich wypłata po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia. Ustawa przewiduje jednak przypadki, kiedy po te środki uczestnik może sięgnąć w celu sfinansowania innych celów, bez definitywnego zaprzestania oszczędzania w PPK – co oczywiście także jest możliwe.  Przeznaczenie środków na cele mieszkaniowe Po pierwsze, uczestnicy PPK którzy... Czytaj dalej →

Nowy wyrok TK – Pracownicy objęci ochroną przedemerytalną, zatrudnieni na podstawie umów o pracę na czas określony, mogą żądać przywrócenia do pracy.

11 grudnia 2018 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (P 133/15), w którym uznał, że  pracownicy objęci ochroną przedemerytalną, z którymi pracodawca rozwiązał stosunek pracy mogą żądać przywrócenia, nawet gdy umowa o pracę była zawarta na czas określony. Ochrona kiedyś i dziś Przypomnijmy, że dotychczas pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, objęty... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑