Od nowego roku kolejne zmiany w przepisach o emeryturach pomostowych

Z początkiem 2023 roku zacznie obowiązywać kilka przepisów znowelizowanej jeszcze w bieżącym roku ustawy o emeryturach pomostowych. 


Pracodawcy są obowiązani prowadzić wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz ewidencję pracowników wykonujących tego rodzaju prace, za których przewidziany jest obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nowy obowiązek 

Nowelizacja nakłada na pracodawców obowiązek informacyjny względem pracowników. Od 1 stycznia 2023 r. będą oni zobowiązani powiadomić zatrudnionych o treści wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nadto, będą mieć oni obowiązek powiadomić o wpisie lub odmowie dokonania wpisu do ewidencji pracowników wykonujących tego rodzaju prace. 

Nowe uprawnienie pracowników oraz PIP 

Jeżeli pracodawca nie umieści stanowiska pracy, na którym pracuje dany pracownik we wspomnianym wyżej wykazie lub nie umieści pracownika w ewidencji – osobie tej przysługuje skarga do PIP. 
PIP kontrolować będzie mogła zarówno ewidencję, jak i wykaz stanowisk pracy i w razie stwierdzenia nieprawidłowości będzie mogła nakazać pracodawcy umieszczenia stanowiska pracy pracownika w wykazie jak też umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑