Czy cudzoziemiec może mieć jednocześnie dwie decyzje zezwalające na pobyt w Polsce?

Ostatnio jeden z naszych Klientów zwrócił się do nas z pytaniem czy cudzoziemiec może w tym samym czasie posiadać dwie ważne decyzje dotyczące pobytu w Polsce. Klient wyjaśnił, że na etapie rekrutacji cudzoziemiec przedstawił dwie różne decyzje zezwalające mu na pobyt czasowy, które zostały wydane w niedużym odstępie czasu. Oba dokumenty wydawały się być ważne... Czytaj dalej →

Jakich dokumentów pracodawca powinien zażądać od cudzoziemca na etapie rekrutacji?

Kodeks pracy określa, że od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca może żądać podania wybranych danych osobowych, a przy tym dokumentów, które je potwierdzą. W przypadku kandydatów do pracy będących cudzoziemcami omawiane uprawnienie jest nieco szersze, a przy tym jest nie tylko prawem pracodawcy, ale również jego obowiązkiem. Obowiązek zweryfikowania podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce... Czytaj dalej →

Czy zezwolenie na pobyt stały faktycznie jest na stałe?

Zezwolenie na pobyt stały to decyzja, na podstawie której cudzoziemiec może przebywać legalnie w Polsce przez czas nieoznaczony. Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest to, że zezwolenie na pobyt stały umożliwia również legalne zatrudnienie cudzoziemca bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów, czy dokonywania jakichkolwiek zgłoszeń lub powiadomień.  Czy jednak zezwolenie na pobyt stały faktycznie jest na... Czytaj dalej →

Zatrudnianie obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii

W zakresie zatrudniania cudzoziemców ogólną zasadą jest to, że cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Polsce powinni posiadać zezwolenie na pracę. Są jednak przypadki, w których taki dokument nie jest wymagany. W szczególności w aktualnym stanie prawnym osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii mogą podejmować pracę w... Czytaj dalej →

Ogólne zasady legalnego pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej wprowadzono ułatwienia dla osób przekraczających granicę Polski z Ukrainą. W szczególności osoby te zostały zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny związanej z epidemią covid-19. Jednak sam wjazd do Polski to nie wszystko. Jakie dokumenty będą konieczne, jeśli obywatele Ukrainy chcieliby zostać w Polsce i podjąć tutaj... Czytaj dalej →

Tarcza 2.0. a cudzoziemcy

Wydłużony legalny pobyt i możliwość podjęcia legalnej pracy Trwają prace nad projektem Tarczy 2.0, który nie tylko ma wydłużyć legalny pobyt cudzoziemca, ale również zalegalizować jego pracę w czasie wydłużonego pobytu. Zgodnie z propozycjami pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma być uważany za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z:... Czytaj dalej →

Czy można zatrudnić cudzoziemca, który posiada zezwolenie jednolite?

Zezwolenie jednolite to decyzja wojewody przyznająca cudzoziemcowi prawo pobytu i jednocześnie prawo do pracy na terytorium Polski. Z wnioskiem o wydanie tego dokumentu występuje cudzoziemiec. Swój udział w tym postępowaniu ma jednak też i pracodawca, który zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 do wniosku. W załączniku należy zamieścić informacje na temat samego pracodawcy oraz... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑