Taki mamy klimat… – obowiązki pracodawcy w okresie zimowym.

Wszystkie znaki na niebie, ziemi i termometrach przypominają dotkliwie o nadchodzącej zimie. Warto pamiętać, że choć mróz dając o sobie znać nie pyta, czy jesteś pracownikiem czy pracodawcą, to jednak ustawodawca już tak. Sprawdź jakie obowiązki ciążą na Tobie jako pracodawcy w czasie zimy i nie daj się zaskoczyć jak polscy drogowcy!

Ciepły posiłek dla pracowników.

Jeśli jesteś pracodawcą powinieneś przede wszystkim pamiętać o obowiązku zapewnienia swoim pracownikom ciepłego posiłku. Jeśli natomiast jesteś pracownikiem, którego kąciki ust radośnie podniosły się po przeczytaniu powyższego nagłówka, może niestety czekać Cię rozczarowanie.

Przywilej, o którym mowa nie dotyczy wszystkich pracowników. W okresie zimowym ciepła strawa przysługuje pracownikom, wykonującym swoje obowiązki na otwartej przestrzeni. Istotny jest tu także wysiłek energetyczny pracownika – w przypadku mężczyzn musi to być minimum 1500 kcal, natomiast w przypadku kobiet 1000 kcal. Jeśli te dwie przesłanki spełnione zostaną łącznie, wówczas dopiero pracownikowi przysługuje ów kulinarny bonus.

Pamiętać należy również, że rozporządzenie dotyczące omawianego obowiązku w swoisty sposób definiuje okres zimowy, mianowicie od 1 listopada do 31 marca.

Temperatura w miejscu pracy.

Zima to niewątpliwie czas, w którym wzrasta częstotliwość spojrzeń rzucanych z niepokojem na termometr. Panujące warunki atmosferyczne mogą w znacznym stopniu przyczynić się do spadku temperatury w pomieszczeniach. W tym kontekście pamiętać trzeba o nałożonym przez ustawodawcę obowiązku zapewnienia minimalnej temperatury panującej w pomieszczeniu będącym miejscem pracy. Co do zasady jest to 14 stopni.

Odnotować jednak należy, że temperatura powinna być dostosowana do rodzaju pracy. W pomieszczeniach takich jak sklepy spożywcze, czy hale pracy lekkiej temperatura nie może spaść poniżej 16 stopni. Natomiast w miejscach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna i w lokalach biurowych powinno być nie mniej niż 18 stopni.

Istnieją też miejsca i stanowiska pracy, na których temperatury zimowe, nawet poniżej 0 stopni utrzymują się przez cały rok. Pracownikom zatrudnionym przy pracach w tak niskich temperaturach przysługują dodatkowe uprawnienia i odpowiadające im obowiązki po stronie pracodawców.  

Odśnieżanie budynków.

Pracodawca jako właściciel bądź zarządca nieruchomości musi pamiętać także o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa, co wiąże się z koniecznością usuwania zalegającego na dachach śniegu i lodu.

W przypadku powierzenia takiego zadania pracownikowi, powinien posiadać on zaświadczenie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań do jego wykonania. W tym przede wszystkim do wykonywania prac na wysokości. Pracownik powinien przejść także specjalny instruktaż oraz zostać poinformowany o zagrożeniach i metodach bezpiecznego wykonywania omawianej pracy.

Jednocześnie pracodawca powinien zapewnić takiemu pracownikowi odpowiedni sprzęt – szelki bezpieczeństwa, hełm ochronny, obuwie antypoślizgowe oraz odzież ochronną.

Odśnieżanie dachów jest pracą na wysokości, która jest kwalifikowana jako szczególnie niebezpieczna. Na pracodawcy ją powierzającym ciąży obowiązek podjęcia określonych przepisami środków ostrożności, w tym np. zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad takimi pracami. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑