Zatrudnianie obywateli Ukrainy w oparciu o powiadomienie PUP

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy) przewiduje uproszczony tryb zatrudniania obywateli Ukrainy. Co ważne, ułatwienia nie dotyczą tylko tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Uproszczonym trybem zatrudnienia są objęci wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie.

Pracodawca, chcąc skorzystać z procedury zatrudnienia obywatela Ukrainy przewidzianej w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, powinien zatem w pierwszej kolejności zweryfikować dokumenty pobytowe cudzoziemca i sprawdzić, czy ten przebywa w Polsce legalnie. Jeśli tak – pracodawca będzie mógł go zatrudnić dokonując powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy (PUP).

Powiadomienia PUP należy dokonać w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Oznacza to, że cudzoziemiec może zostać zatrudniony i od razu wykonywać pracę, jeszcze przed jego formalnym zgłoszeniem do PUP. 

Powiadomienie PUP następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl – poprzez uzupełnienie i przesłanie specjalnego formularza, w którym należy wskazać podstawowe informacje dotyczące pracodawcy, cudzoziemca oraz warunków zatrudnienia. W szczególności w powiadomieniu PUP należy wskazać rodzaj umowy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, miejsce wykonywanej pracy, miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia oraz wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu.

Po dokonaniu powiadomienia PUP system wygeneruje potwierdzenie, które należy pobrać i przechowywać na wypadek ewentualnej kontroli. Potwierdzenie dokonanego w terminie powiadomienia PUP jest dokumentem potwierdzającym legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑