Kiedy zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte?

Ustawa o cudzoziemcach opisuje kilka sytuacji, w których zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte. Co ważne, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu w przypadku zaistnienia wyraźnie określonych sytuacji „zezwolenie na pobyt stały cofa się cudzoziemcowi” co oznacza, że organ nie ma wówczas tzw. luzu decyzyjnego i zobowiązany jest do podejmowania działań przewidzianych w przepisach. Istotny... Czytaj dalej →

Czy zezwolenie na pobyt stały faktycznie jest na stałe?

Zezwolenie na pobyt stały to decyzja, na podstawie której cudzoziemiec może przebywać legalnie w Polsce przez czas nieoznaczony. Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest to, że zezwolenie na pobyt stały umożliwia również legalne zatrudnienie cudzoziemca bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów, czy dokonywania jakichkolwiek zgłoszeń lub powiadomień.  Czy jednak zezwolenie na pobyt stały faktycznie jest na... Czytaj dalej →

Zmiana warunków zatrudnienia obywatela Ukrainy wykonującego pracę w oparciu o powiadomienie PUP 

Pracodawca, który zatrudnia obywatela Ukrainy na podstawie art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy) obowiązany jest do dokonania powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). W formularzu zgłoszenia należy wskazać podstawowe informacje dotyczące pracodawcy, cudzoziemca... Czytaj dalej →

Zatrudnianie obywateli Ukrainy w oparciu o powiadomienie PUP

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy) przewiduje uproszczony tryb zatrudniania obywateli Ukrainy. Co ważne, ułatwienia nie dotyczą tylko tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Uproszczonym trybem... Czytaj dalej →

Ogólne zasady legalnego pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej wprowadzono ułatwienia dla osób przekraczających granicę Polski z Ukrainą. W szczególności osoby te zostały zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny związanej z epidemią covid-19. Jednak sam wjazd do Polski to nie wszystko. Jakie dokumenty będą konieczne, jeśli obywatele Ukrainy chcieliby zostać w Polsce i podjąć tutaj... Czytaj dalej →

Karta pobytu a legalność zatrudnienia cudzoziemca spoza UE

Z problemem wypełnienia wakatów boryka się wielu polskich przedsiębiorców. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania swoich biznesów pracodawcy coraz częściej zatrudniają cudzoziemców, a w szczególności osoby pochodzące spoza Unii Europejskiej. Nierzadko, już w czasie trwania zatrudnienia okazuje się, że jest ono nielegalne. Szczególne znaczenie ma w tym kontekście przecenianie przez pracodawców karty pobytu i jej funkcji.... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑