Uprawnienia pracowników w razie zamknięcia szkoły, przedszkola lub żłobka z powodu COVID-19

W ostatnich dniach, z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), coraz częściej słyszymy o planowanych zamknięciach żłobków, przedszkoli i szkół. Tego rodzaju działania będą mieć ogromny wpływ na sytuację wielu pracowników i pracodawców.

Przypomnijmy więc, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko, pracownik może złożyć oświadczenie pracodawcy o konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oświadczenie takie stanowi dokument usprawiedliwiający nieobecność w pracy. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że opisana możliwość dotyczy wyłącznie dzieci, które nie ukończyły 8 lat.

Za okres opieki na dzieckiem w razie zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Zasiłek taki przysługuje jednak wyłącznie z tytułu opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat. Warto odnotować, że zasiłek opiekuńczy, o którym mowa przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła regulacje szczególne dotyczące zasiłku. Ustawa przewiduje bowiem, że jeśli do zamknięcia szkoły, przedszkola, żłobka lub klubu dziecięcego doszło z powodu COVID-19, rodzic ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres 14 dni. W roku kalendarzowym, w którym szkoły, przedszkola, czy żłobki są zamykane z uwagi na COVID-19, pracownik ma prawo do 74 dni opieki nad dzieckiem. Niezmienne pozostaje jednak, że uprawnienia, o których mowa przysługują wyłącznie rodzicowi, którego dziecko nie ukończyło 8 lat.  

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑