Obowiązki pracodawcy wobec Wojskowej Komendy Uzupełnień

Choć obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej został w Polsce zniesiony w 2010 r. nie oznacza to zniesienia niektórych obowiązków informacyjnych, jakie pracodawcy muszą spełniać wobec wojska.

Pracodawcy nadal mają obowiązek powiadamiania WKU o zatrudnieniu i zwolnieniu pracownika.

W szczególności, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP, pracodawcy mają obowiązek zawiadamiania odpowiednich komendantów WKU (właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pracownika) o zatrudnieniu, zwolnieniu, kwalifikacjach oraz zajmowanym stanowisku pracownika.

Obowiązku tego należy dopełnić w terminie 14 dni od zatrudnienia bądź zwolnienia pracownika.

Dotyczy on jednak jedynie określonych osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które są wskazane w jednym z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o powszechnym obowiązku obrony, to jest pracowników, którzy mają nadany:

  • przydział mobilizacyjny,
  • pracowniczy przydział mobilizacyjny,
  • przydział organizacyjno-mobilizacyjny,
  • przydział kryzysowy,
  • zostali przeznaczeni do wykonania świadczenia na rzecz obrony, których świadczeniobiorcą są Siły Zbrojne RP,
  • są osobami podlegającymi obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, a nie spełnili tego obowiązku do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata.

Niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest sankcją karną (grzywna lub ograniczenie wolności).

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑