Autor: Jadwiga Budna

Sytuacja młodocianych pracowników w czasie epidemii COVID-19

Młodociani zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ustawodawca nakazał pracodawcom zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. To rozwiązanie, mające na celu ochronę młodzieży przed zagrożeniem związanym …