Czy można zatrudnić cudzoziemca, który posiada zezwolenie jednolite?

Zezwolenie jednolite to decyzja wojewody przyznająca cudzoziemcowi prawo pobytu i jednocześnie prawo do pracy na terytorium Polski. Z wnioskiem o wydanie tego dokumentu występuje cudzoziemiec.

Swój udział w tym postępowaniu ma jednak też i pracodawca, który zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 do wniosku. W załączniku należy zamieścić informacje na temat samego pracodawcy oraz pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Wszystkie te dane, tj. dotyczące zarówno pracownika, jak i pracodawcy zamieszczane są następnie w treści zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę. Wraz z zezwoleniem jednolitym cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu, która na pierwszy rzut oka przypomina dowód osobisty.

Gdzie szukać odpowiedzi?

W praktyce niezwykle często zdarza się, że w czasie rekrutacji cudzoziemcy proszeni o okazanie dokumentów pobytowych przedstawiają właśnie kartę pobytu. Sama karta nie jest jednak dokumentem pozwalającym na zatrudnienie danego cudzoziemca. Jako pracodawca powinniśmy poprosić również o okazanie decyzji pobytowej, która była podstawą dla wydania karty.

Zezwolenie jednolite

Jeśli w decyzji takiej wskazano na czyją rzecz cudzoziemiec może świadczyć pracę, to znaczy że mamy do czynienia z zezwoleniem jednolitym i ewentualne zatrudnienie cudzoziemca w innym podmiocie jest niedopuszczalne (i będzie najpewniej nielegalne). Na podstawie bowiem zezwolenia jednolitego, cudzoziemiec może pracować tylko i wyłącznie na rzecz określonego w decyzji podmiotu. Zmiana zatrudnienia zobowiązuje cudzoziemca do uzyskania nowego zezwolenia.

Więcej informacji o karcie pobytu w kontekście legalności zatrudnienia mogą Państwo znaleźć tutaj.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑