Zakaz handlu w niedziele – szykują się zmiany

Coraz częściej słychać głosy o planowanej liberalizacji przepisów ograniczających handel w niedziele. Równocześnie od kilku miesięcy w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, przy czym celem nowelizacji wcale nie jest rozszczelnienie zakazu handlu w niedziele. Przeciwnie – zmiany mają usunąć niejasności, wątpliwości i spory wynikłe ze stosowaniem tej ustawy w praktyce. Ich konsekwencją będzie – przynajmniej w pewnym zakresie zaostrzenie przepisów. 

Zakaz handlu dla sklepów będących równocześnie placówkami pocztowymi

Zgodnie z  obecnym brzmieniem ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni – wszystkie placówki pocztowe bez wyjątku korzystają z wyłączenia spod zakazu handlu w niedziele i święta.

Nowelizacja ustawy zakłada, że wyłączeniem spod zakazu handlu będą objęte tylko takie placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych. Zakaz handlu obejmie przedsiębiorstwa (sklepy), dla których prowadzenie działalności w zakresie usług pocztowych jest jedynie działalnością dodatkową. 

Sprzedawać w dni wolne będzie mogła rodzina właściciela

Kolejna ze zmian ma sprawić, że sprzedawać w dniu wolne od handlu będzie mógł nie tylko właściciel, ale także jego rodzina. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, korzystający ze zwolnienia spod zakazu handlu w niedziele i święta będzie mógł przy prowadzeniu handlu korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma. Osoby te nie mogą pozostawać w stosunku pracy z właścicielem placówki handlowej, ani być zatrudnionymi w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Nie dla sprzedaży wyrobów tytoniowych 

Obecnie przedsiębiorca może skorzystać z wyłączenia spod zakazu handlu w niedziele i święta, gdy jego przeważająca działalność polega na sprzedaży wyrobów tytoniowych. Nowelizacja przewiduje jednak, że przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą wyrobów tytoniowych z takiego wyłączenia już nie skorzysta. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej wyłączenie spod zakazu jest nadużywane przez przedsiębiorców, którzy w praktyce handlują przede wszystkim innymi towarami, niż wyroby tytoniowe (papierosy sprzedają niejako „przy okazji”) i z tego powodu nie mogą skorzystać z innego wyłączenia spod zakazu handlu.

Wejście w życie nowelizacji

Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni wejdzie w życie. Według stanu na dzień 11 lutego 2019 r. na posiedzeniu komisji sejmowej odbyło się I czytanie projektu ustawy.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑