Ważny wyrok NSA w sprawie ryczałtów samochodowych

W 2015 r. do ustawy o PIT wprowadzono przepisy regulujące sposób ustalania przychodu po stronie pracowników, związanego z użytkowaniem samochodów służbowych do celów prywatnych. Zdecydowano wówczas na określenie tego przychodu ryczałtowo, a kwota ryczałtu zależy przede wszystkim od pojemności silnika samochodu. 

Od początku obowiązywania tych przepisów wątpliwości budziło jednak to, czy kwota ryczałtu obejmuje wydatki związane z używaniem samochodu, przede wszystkim koszt paliwa używanego do jazd prywatnych i ewentualnie jak, dla celów podatkowych, precyzyjnie ustalać koszt tego paliwa. 

Przełomowy wyrok NSA w sprawie ryczałtów samochodowych.

W ocenie organów podatkowych koszt paliwa stanowi odrębny, nieobjęty ryczałtem, przychód, podlegający opodatkowaniu po stronie pracownika. 

Sprawa trafiła w końcu na wokandę sądu administracyjnego, a powodem zajęcia się nią przez sąd była skarga jednego z przedsiębiorców na taką interpretację organu podatkowego. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę, stwierdzając wyraźnie, że stanowisko fiskusa nie ma żadnego uzasadnienia. Sąd wskazał przede wszystkim, że już sama konstrukcja omawianego ryczałtu przemawia za tym, że obejmuje on wydatki związane ze zużyciem paliwa, skoro kwota ryczałtu uzależniona jest przede wszystkim od pojemności silnika. 

Wyrok NSA w sprawie ryczałtów samochodowych

Wyrok ten zapadł w listopadzie 2015 r., został jednak zaskarżony przez organ podatkowy. Dopiero w lipcu 2018 r. sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który podzielił stanowisko przedsiębiorcy, wskazując wyraźnie, że w kwocie ryczałtu uwzględniony jest także koszt paliwa. Nie ma więc żadnych podstaw prawnych do rozpoznawania kosztu tego paliwa jako odrębnego przychodu po stronie pracownika.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑