Ustawa ograniczająca handel podpisana przez Prezydenta RP

Kontrowersyjna ustawa ograniczająca handel została właśnie podpisana przez Prezydenta RP. Wprowadzi ona istotne zmiany, jednak następować one będą stopniowo.

Dnia 30 stycznia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę ograniczającą handel w niedziele. Ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą zakazane są handel i wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych. Ten sam zakaz został wprowadzony również w odniesieniu do prowadzenia handlu po godzinie 14:00 w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Nie wszystkich jednak dotyczą skutki opisywanego zakazu. Ustawa zawiera szereg wyłączeń w stosunku do m.in. stacji paliw płynnych, aptek i punktów aptecznych, placówek pocztowych, środków transportu oraz innych. Zakazy nie będą obowiązywać w wybrane dni, a więc w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, przy czym jeżeli w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca lub sierpnia przypadnie święto, to zastosowanie znajdą wprowadzone zakazy handlu.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, zakazy wprowadzone podpisaną ustawą będą wprowadzane stopniowo. Za ich naruszenie grozić będzie kara grzywny w wysokości od 1.000 do 100.000 zł.

Poprawki, które wprowadzono w Senacie miały na celu doprecyzowanie wyłączeń od zakazu handlu oraz uniknięcie sytuacji, w których przedsiębiorcy będą mogli obchodzić ograniczenia. Czy poprawki spełnią swoje zadanie i uchronią przed nadużyciami? Przekonamy się po wejściu ustawy w życie, a więc już 1 marca 2018 roku.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑