Przepisy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców

Długo wyczekiwana przez pracodawców Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją została uchwalona 10 stycznia br. i przekazana do podpisu Prezydentowi. Ustawa, po jej podpisaniu przez Prezydenta, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (niektóre jej przepisy, dotyczące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców wejdą w życie już z dniem ogłoszenia ustawy).

Ustawa wprowadza m.in. zmiany do Kodeksu pracy pozwalając na dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika, bez konieczności uzyskiwania od niego wniosku w tym zakresie. Wniosek będzie wymagany jedynie wówczas, gdy pracownik życzy sobie wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych.

W szczególności jednak dużym ułatwieniem dla pracodawców będzie przewidziana przez Ustawę możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej lub papierowej.

Skróceniu do 10 lat ulegnie okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (obecnie 50 lat). Jeśli chodzi jednak o dokumentację pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r., a po 31 grudnia 1998 r., to będzie ona mogła być przechowywana krócej, o ile pracodawca złoży w ZUS raport informacyjny, czyli zestawienie informacji dotyczące ubezpieczonego (pracownika). Raport taki winien obejmować w szczególności dane dotyczące wypłaconego przychodu za lata kalendarzowe od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r., czy dane dotyczące okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑