Jeszcze w listopadzie zaczną obowiązywać nowe stawki diet i limitów na nocleg w zagranicznych podróżach służbowych 

 W Dzienniku Ustaw pod poz. 2302 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 14 listopada 2022 r., które zmienia rozporządzenie z roku 2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

Już od 29 listopada br. obowiązywać będą wyższe stawki diet i limitów na nocleg w zagranicznych podróżach służbowych. Zmiany dotyczą 44 spośród ponad 100 państw wymienionych w załączniku do rozporządzenia z 2013 roku. Przykładowo, w przypadku Francji stawka diety wzrośnie z 50 do 55 euro, a limit na nocleg ze 180 do 200 euro. W przypadku Niemiec, stawka diety nie ulegnie zmianie, ale limit na nocleg wzrośnie ze 150 do 170 euro. 

Wyższe diety w podróżach krajowych od nowego roku

Z początkiem 2023 r. zaczną obowiązywać nadto nowe, wyższe stawki diet w podróżach krajowych. Dieta za dobę takiej podróży wzrośnie do 45 zł. W ślad za tym wzrosną więc stawki ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejskiej oraz ryczałtów za nocleg i wynosić będą odpowiednio 9 oraz 67,5 zł. Wzrośnie także limit zwrotu kosztów za nocleg potwierdzonych rachunkiem – do 900 zł. 
Przypomnijmy, że ostatnio stawki diet w krajowych podróżach służbowych zostały podniesione w lipcu bieżącego roku. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑