Kontrole trzeźwości i praca zdalna na ostatniej prostej. 

Wygląda na to, że powoli dobiegają do końca parlamentarne prace nad oczekiwaną nowelizacją Kodeksu pracy regulującą zasady prowadzenia kontroli trzeźwości i wykonywania pracy zdalnej. Wszystko jednak wskazuje na to, że na ich wejście w życie trzeba będzie poczekać do przyszłego roku.  Poprawki Senatu  Po uchwaleniu ustawy przez Sejm, Senat wprowadził do niej kilka poprawek, w... Czytaj dalej →

Jednoczesne przeprowadzenie kilku kontroli w przedsiębiorstwie – czy to możliwe?

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością ewentualnej kontroli dokonywanej przez szereg rożnych instytucji. Kontrole zazwyczaj wiążą się z pewnymi niedogodnościami i wzbudzają umiarkowany entuzjazm. Ustawa Prawo przedsiębiorców (dalej: ustawa) wprowadziła zatem ogólną zasadę, zgodnie z którą nie można równocześnie podejmować  i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. Od zasady tej przepisy przewidują jednak szereg... Czytaj dalej →

Efekt koronawirusa. Czy wirus zainfekował ceny? Przedsiębiorco, przygotuj się do kontroli UOKiK

Rzeczywistość Polaków – w obliczu panującej pandemii – zmienia się bardzo dynamicznie. W minionym tygodniu obserwować mogliśmy puste półki sklepowe. Brakowało na nich przede wszystkim papieru toaletowego, środków czystości i środków higienicznych, a także makaronu, konserw, mięsa czy mrożonek. Teraz, kiedy sklepy podniosły się na nowo z nieoczekiwanej inwazji klientów i zapełniły swoje przestrzenie Polaków martwi inna... Czytaj dalej →

Kontrole PIP – nie taki diabeł straszny?

 Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy są powszechne i dotyczą zróżnicowanych obowiązków wynikających z prawa pracy. W samym tylko roku 2018 PIP przeprowadziła ponad 80.000 kontroli.  Na rok 2020 PIP zapowiedziała przeprowadzenie ponad 72.000 kontroli planowych. Pamiętać trzeba jednak, że poza kontrolami planowanymi, PIP przeprowadza także kontrole w odpowiedzi na różnego rodzaju skargi, czy zawiadomienia, pochodzące często... Czytaj dalej →

Przedsiębiorco przygotuj się – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczyna kontrole.

25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej (w tym Polski) zaczęło obowiązywać Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Organem odpowiedzialnym za sprawowanie nadzoru w zakresie przetwarzania danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Kto może przeprowadzić kontrolę? Kontrolę przeprowadza Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Czynności kontrolne co do zasady przeprowadzają... Czytaj dalej →

Jak zmieni się działanie escape roomów w Polsce?

Krótko na temat projektu nowelizacji Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji regulującego funkcjonowanie Escape roomów w Polsce. Na skutek tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Koszalinie na terenie całego kraju przeprowadzono masowe kontrole escape roomów. Z udostępnionych przez Ministerstwo informacji wynika, że nieprawidłowości stwierdzono aż u 87,5% skontrolowanych obiektów, a 13% z nich zostało zamkniętych.  Kogo... Czytaj dalej →

Zakres kontroli GIODO – czego można się spodziewać?

Polskie ustawodawstwo przyznaje Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych kompetencje w przedmiocie prowadzenia kontroli. Z uwagi na obszerność regulacji, w niniejszym artykule zawarliśmy informacje dotyczące zakresu prowadzonej kontroli. Kto powinien uważać na GIODO? Ustawa o ochronie danych osobowych wskazuje, że do zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) należy w szczególności „kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami... Czytaj dalej →

Jak przeprowadzana jest kontrola podatkowa?

Wielu przedsiębiorców obawia się kontroli podatkowych. Obawy te wynikają przede wszystkim z nieznajomości własnych praw. Zapoznanie się z  zasadami dotyczącymi kontroli, zawartymi w Ordynacji jest więc bardzo ważne. Zanim rozpocznie się kontrola podatkowa Zanim kontrolujący zapuka do drzwi przedsiębiorcy musi on zostać należycie zawiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z przepisami prawa, zawiadomienie powinno zostać... Czytaj dalej →

Na czym polega kontrola Państwowej Inspekcji Pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem o szerokich kompetencjach kontrolnych. W artykule wskażemy na najistotniejsze zasady dotyczące prowadzenia tej kontroli. Kogo i co najczęściej kontrolują Inspektorzy Pracy? Odpowiednie przygotowanie się do kontroli naszej działalności gospodarczej prowadzonej przez PIP umożliwi nam zapoznanie się z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy. To ten akt prawny, poza określeniem działalności samego urzędu,... Czytaj dalej →

Przedsiębiorco uważaj na nowe uprawnienia ZUS-u!

ZUS uzyskał nowe uprawnienia. Dzięki nim będzie mógł arbitralnie określać to, który podmiot jest płatnikiem składek. Są one dużym zagrożeniem dla przedsiębiorców, mogącym niekiedy doprowadzić na skraj bankructwa. Czego dotyczy regulacja? Nie jest tajemnicą, że ZUS gorączkowo poszukuje nowych źródeł dochodu, co może mieć dramatyczne konsekwencje dla części przedsiębiorców. Nowe uprawnienia nadane urzędnikom Zakładu są... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑