Dodatkowa ochrona dla zleceniobiorców, czyli nowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia z umowy zlecenia.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie regulacje przyznające zleceniobiorcom ochronę wynagrodzenia przed nadmiernymi potrąceniami, podobną do tej, jaka stosowana jest w przypadku pracowników.

Co nowego?

Do kodeksu postępowania cywilnego dodany został art. 833 §21, zgodnie z którym przepisy art. 87 i 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną. Do kategorii takich świadczeń można zaliczyć właśnie wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. 

Jak ustalić wysokość potrąceń?

Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu pracy do wynagrodzenia z umowy zlecenia oznacza, że w takim przypadku górna granica potrąceń powinna zostać ustalona przy uwzględnieniu treści art. 87 Kodeksu pracy, kwotę wolną od potrąceń natomiast określa jego art. 871.

W praktyce oczywiście problematyczne dla zleceniodawcy może okazać się ustalenie, czy w konkretnym przypadku wynagrodzenie wypłacane przez niego zleceniobiorcy służy zapewnieniu utrzymania albo stanowi jedyne źródło dochodu – stąd też oczywiście do każdej takie sytuacji należy podchodzić indywidualnie.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑