Rząd przyjął projekt ustawy o prostej spółce akcyjnej

Na początku 2019 roku Rząd przyjął projekt ustawy P.S.A., który jest istotną nowelą kodeksu spółek handlowych zakładającą stworzenie prostej spółki akcyjnej jako trzeciego typu spółki kapitałowej oraz siódmego typu spółki handlowej. Projektowane zmiany mają znaleźć się w art. 300[1] do art. 300 [121] k.s.h.

Czym jest Prosta Spółka Akcyjna?

Z uzasadnienia projektu dowiadujemy się, iż spółkę charakteryzować ma połączenie cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z zaletami spółki akcyjnej. Nowy rodzaj spółki ma zachęcić przedsiębiorców do rozwoju działalności startupowej, nowych technologii oraz rozwoju sektora FIN-TECH wykorzystujących zalety prostej spółki akcyjnej jako innowacyjnego rozwiązania prawnego. 

Jakie mają być jej najważniejsze cechy?

Najważniejszymi cechami prostej spółki akcyjnej mają być:

 1. Szybka elektroniczna rejestracja spółki w 24 h za pomocą wzorców lub tradycyjna możliwość rejestracji w formie aktu notarialnego.
 2. Kapitał zakładowy w minimalnej wysokości 1 zł.
 3. Uproszczenie i elektronizacja procedur np. podejmowanie uchwał za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Swoboda w określaniu rodzajów akcji w tym m.in. akcję za świadczenie pracy, know-how czy też usługę.
 5. Akcje nie będą stanowić części kapitału akcyjnego i będą niepodzielne.
 6. Akcje PSA nie będą notowane na giełdzie.
 7. Odpowiedzialność zarządu w razie niewypłacalności spółki.
 8. Brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki.
 9. Łatwiejsze dysponowanie środkami spółki, z jednoczesnym zadbaniem o wypłacalność spółki oraz ochrona interesów wierzycieli.
 10. Konieczność ustalenia rezerwy w wysokości 8% zysku za dany rok obrotowy.
 11. Uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy.
 12. Uproszczona likwidacja P.S.A.
 13. Rezygnacja ostatniego członka zarządu lub jedynego członka zarządu musi zostać poprzedzona (chyba, że umowa spółki stanowi inaczej) zawiadomieniem akcjonariuszy o rezygnacji oraz zwołaniem walnego zgromadzenia. Zaproszenie na walne zgromadzenie zawiera oświadczenie o rezygnacji członka organu.

Podsumowując

Planowane wprowadzenie nowego typu spółki ma obowiązywać od 1 marca 2020 r., niemniej należy pamiętać, iż Prosta Spółka Akcyjna wiąż jest projektem, wobec czego wszelkie jej aspekty jak i termin wprowadzenia mogą ulec zmianie. Łączyć ma ona elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółki akcyjnej, a swoboda i prostota ma zachęcić potencjalnych przedsiębiorców do rejestracji spółki na terenie Polski. Projekt zmian aktualnie jest na etapie prac legislacyjnych w Sejmie.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑