Podleganie ubezpieczeniom społecznym w przypadku nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca 

W 2018 r. media donosiły o zdarzeniu pod Środą Wielkopolską, kiedy to poza godzinami pracy, na terenie mieszkania pracowniczego pracownica narodowości ukraińskiej doznała wylewu. Zawiadomiony o zdarzeniu pracodawca nie wezwał pogotowia, ani też nie zdecydował się na przewiezienie pracownicy do szpitala. Wynikało to z faktu nielegalnego zatrudnienia obywatelki Ukrainy, która nie posiadała zezwolenia na pracę... Czytaj dalej →

W jaki sposób ZUS kontroluje zasadność zwolnień lekarskich po wprowadzeniu e-zwolnień?

Od początku tego roku obowiązują nowe przepisy określające procedurę kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS. Wcześniej zawiadomienia o kontroli wysyłane były wyłącznie pisemnie za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Konieczność odczekania dłuższego czasu w celu ustalenia, czy ubezpieczony otrzymał zawiadomienie w praktyce uniemożliwiało realną kontrolę krótszych zwolnień lekarskich. Jakie zmiany przynoszą nowe przepisy? Obecnie o... Czytaj dalej →

Skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej nie dla wszystkich

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mogą, a niekiedy nawet mają obowiązek krótszego niż dotychczas przechowywania dokumentacji pracowniczej. Wynika to z przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, o której pisaliśmy tutaj. Zmiany nie obejmują jednak wszystkich w jednakowym zakresie.... Czytaj dalej →

Kontuzja podczas pracowniczych zawodów sportowych a odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawcom coraz częściej zależy na tym, by poza zaspokajaniem ekonomicznych potrzeb pracowników, angażować ich w działania mające pozytywnie oddziaływać na atmosferę panującą w zespole. Sportowe eventy stanowią niewątpliwie okazję, by skrócić dystans z przełożonym i zacieśnić więzy między pracownikami, zyskując dzięki temu ich większe zaangażowanie w pracę. Nieodłącznym elementem sportu są jednak kontuzje. Co zrobić... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑