Ograniczenia w handlu w Wielką Sobotę

Już niedługo, w Wielką Sobotę przypadającą w tym roku 31 marca, placówki handlowe będą musiały zastosować się do restrykcji wynikających z ustawy ograniczającej handel w niedziele i niektóre inne dni.

W Wielką Sobotę handel i wykonywanie czynności związanych z handlem będą dozwolone wyłącznie do godziny 14.00. Zakaz ten nie dotyczy placówek wymienionych w art. 6 ustawy, które mogą prowadzić handel bez ograniczeń (np. stacji benzynowych czy kwiaciarni).

A zatem po godzinie 14.00 nie będzie możliwe powierzanie pracownikom w placówkach handlowych takich np. czynności jak przeliczenie i rozliczenie utargu – te bowiem Państwowa Inspekcja Pracy oraz resort pracy we wspólnie uzgodnionym stanowisku uznały za czynności związane z handlem. Takie podejście oznacza, iż w praktyce godziny otwarcia placówek handlowych dla klientów będą musiały być dostosowane w taki sposób, aby faktycznie umożliwić zaprzestanie pracy najpóźniej o godzinie 14.00 (a więc np. umożliwić kasjerom rozliczenie utargu przed 14.00).

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑