Handel w niedzielę ze zmianami w Senacie

15 grudnia br. zakończyły się prace Senatu nad ustawą ograniczającą handel w niedziele. Wprowadzono szereg poprawek mających na celu m.in. doprecyzowanie wyłączeń od zakazu handlu czy też uniknięcie sytuacji, w których przedsiębiorcy będą mogli obchodzić ograniczenia. Wyłączenia mają być stosowane gdy działalność im podlegająca będzie tzw. przeważającą działalnością danej placówki. Będzie to dotyczyło m.in. piekarni, cukierni, lodziarni czy kwiaciarni.

Senat zaproponował stosowanie ich także do lokali gastronomicznych oraz handlu na terenie jednostek wojskowych, w centrach pierwszej sprzedaży ryb, przy sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami.

Odrzucona została propozycja uzależnienie działania stacji paliw od ich wielkości, tj. pozwolenie na działanie w niedzielę tylko punktów, których powierzchnia nie przekraczałaby 80 m2. Takie ograniczenie mogłoby spowodować zamknięcie w niedzielę ponad 70% stacji benzynowych.
Poprawki zaproponowane przez Senat będą przedmiotem prac Sejmu na posiedzeniu w dniach 9 i 10 stycznia 2018 r.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑