Jak długo zachowuje aktualność konsultacja związkowa?

Co się stanie jeżeli w okresie pomiędzy dokonaniem konsultacji, a wypowiedzeniem pracownik zapisze się do związków? To pytanie często pojawia się w praktyce.

Zasięgnięcie opinii zakładowej organizacji związkowej w sprawie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę, (konsultacja w trybie art. 38 k.p.) wymaga wcześniejszego ustalenia, czy pracownik, którego pracodawca zamierza zwolnić, korzysta z ochrony danej organizacji związkowej. Nieudzielenie tej informacji przez związek w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tego pracownika.

Co jeżeli pracownik zapisze się do związku w czasie pomiędzy pytaniem pracodawcy a dokonaniem wypowiedzenia?

Jeżeli pracownik stał się członkiem nowego związku zawodowego w okresie pomiędzy zasięgnięciem informacji i dokonaniem wypowiedzenia, a jednocześnie nie upłynął nadmiernie długi okres czasu pomiędzy tymi zdarzeniami, uzasadnione jest pominięcie przez pracodawcę trybu z art. 38 k.p. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto, że niecałe trzy miesiące nie są nadmiernie długim okresem czasu.

Kodeks pracy nie określa terminu, w jakim pracodawca może wypowiedzieć umowę po prawidłowo przeprowadzonej konsultacji, aby nie narazić się na zarzut naruszenia art. 38 k.p. Pracodawca może złożyć wypowiedzenie bez naruszenia art. 38 k.p. dopóty, dopóki istnieje przyczyna podana zakładowej organizacji związkowej jako przyczyna wypowiedzenia. O tym, czy przyczyna ta zachowała aktualność decydują okoliczności konkretnej sprawy (w tym także sam upływ czasu).

Reasumując:

  1. Przed konsultacją należy zapytać organizacje związkowe, czy reprezentują danego pracownika.
  2. Jeżeli pracownik nie był objęty ochroną i taka informacja została przekazana pracodawcy, który w związku z tym nie dokonał konsultacji, a pracownik przystąpił do związku zawodowego po zasięgnięciu informacji a przed wypowiedzeniem, pracodawca nie narusza obowiązku konsultacji, jeżeli pomiędzy tymi zdarzeniami nie upłynął nadmiernie długi okres czasu (max ok. 3 miesiące).
  3. Przyczyna zwolnienia konsultowana ze związkami zawodowymi musi być aktualna w momencie wypowiedzenia.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑