Zatrudnianie cudzoziemców – pracownicy ze wschodu

Rozpoczynamy cykl artykułów Zatrudnianie cudzoziemców od zaraz, które ułatwi legalne zatrudnienie obcokrajowców na terytorium Polski. Wszystko szybko i bezboleśnie. Zaczniemy od zatrudniania cudzoziemców ze wschodu.

Czy będzie bolało?

Pracodawcy często rezygnują z zatrudnienia cudzoziemców z obawy przed nieznanym. Prawdą jest, że przepisy w tym zakresie są dosyć skomplikowane, a procedury zawiłe i mocno sformalizowane. Prawdą jest również, że zatrudnienie cudzoziemca zajmuje pracodawcom dużo czasu i wymaga kilku wizyt w urzędach, a to może skutecznie zniechęcić. Jednak, jeśli się dobrze do tego zabierzemy, może wcale nie być to takie trudne i czasochłonne jak mogło się wydawać na początku.

Najprostsze i najszybsze jest zatrudnianie cudzoziemców ze wschodu i od tego zaczniemy nasz cykl. Oto kilka kroków, które należy podjąć, żeby sprawnie i legalnie zatrudnić, na początek, pracownika ze wschodu.

Krok 1 – Zawsze musimy ustalić w pierwszej kolejności czy cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie.

Obywatele państw trzecich, aby móc legalnie wykonywać pracę na terytorium Polski winni posiadać dokumenty uprawniające do pracy oraz dokumenty potwierdzające legalny pobyt na terytorium naszego kraju.

Pracodawca musi się zatem upewnić, że zatrudniany przez niego cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie. W praktyce cudzoziemcy posiadają najczęściej wizę krajową lub zezwolenie na pobyt czasowy, osiedlenie, czy też zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie dokumenty pobytowe, w połączeniu z posiadanym zezwoleniem na pracę, uprawniają do wykonywania pracy w Polsce. Takie dokumenty to m.in. wiza turystyczna, wiza tranzytowa, wiza wydana w związku z korzystaniem z ochrony czasowej oraz wiza wydana w związku z przejazdem ze względów humanitarnych.

Dokumenty pobytowe należy skserować i załączyć do akt osobowych pracownika. Takie działanie uchroni pracodawcę przed konsekwencjami związanymi z zatrudnieniem obcokrajowca przebywającego w Polsce nielegalnie, który dokument pobytowy przykładowo sfałszował.

Krok 2 – Na dobry początek: zatrudnienie krótkoterminowe.

Jak pisaliśmy ostatnio nadal istnieje możliwość podejmowania krótkoterminowej pracy w Polsce przez obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii, bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, a jedynie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (oraz posiadania tytułu pobytowego w RP – patrz Krok 1).

Oświadczenie pracodawca rejestruje w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (czyli pracodawcy). Oświadczenie składa się na odpowiednim druku. Druk oświadczenia możemy pobrać pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow.

Procedura ta jest najczęściej wybierana przez przedsiębiorców. Dlaczego? Ponieważ jest odformalizowana i bardzo krótka (odbywa się w trakcie jednorazowej wizyty w PUP). Ponadto zarejestrowanie oświadczenia w PUP jest bezpłatne. Niewątpliwą zaletą jest również to, że dzięki oświadczeniu pracodawca może zostać zwolniony z tzw. testu rynku pracy w przyszłości. Kryterium stanowi m.in. przepracowanie przez pracownika 3 miesięcy na warunkach wskazanych w oświadczeniu.

Zatrudnienie cudzoziemca przez jednego lub wielu pracodawców na podstawie wskazanego oświadczenia możliwe jest jednak jedynie przez łączny okres 6 miesięcy w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

A co dalej? Tego dowiecie się w następnym materiale 🙂

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑