Korekta płci a wiek emerytalny

Osoba decydująca się na uregulowanie kwestii prawnych związanych z korektą płci napotyka na wiele problemów natury formalnej, w tym także na gruncie przepisów regulujących kwestie zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego. O problemach związanych ze świadectwem pracy pisaliśmy tu (link). Dziś wyjaśnimy wpływ korekty płci na wiek emerytalny.  Efektem uzyskania przez osobę transpłciową prawomocnego wyroku jest ustalenie,... Czytaj dalej →

Polska naruszyła prawo zmuszając sędzie do przejścia w stan spoczynku wcześniej niż mężczyzn

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła prawo zmuszając kobiety – sędzie do przejścia w stan spoczynku wcześniej niż mężczyzn – sędziów.  Większością głosów 5:2 zapadł 24 października br. wyrok w sprawie Pająk i inni przeciwko Polsce. Sprawa dotyczyła czterech kobiet pełniących funkcję sędziego, które zarzuciły państwu polskiemu w ramach postępowania przed ETPCz naruszenie... Czytaj dalej →

Obniżony Wiek Emerytalny a Ochrona Przedemerytalna Pracowników

Obietnica wyborcza, dotycząca obniżenia wieku emerytalnego doczekała się realizacji. Jakich konsekwencji mogą spodziewać się pracodawcy? Powrót Do Poprzedniego Wieku Emerytalnego Od 1 Października 2017 r. Z dniem 1 października 2017 r. wejdą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odstępuje od stopniowego procesu podwyższania i zrównywania... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑