Czy możliwe jest dyscyplinarne zwolnienie pracownika w okresie wypowiedzenia, jakie roszczenia przysługują w takim przypadku pracownikowi?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca – w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik nadal pozostaje w zatrudnieniu i może się okazać, że zaistnieją w tym czasie przesłanki uzasadniające zwolnienie go z dnia na dzień, w trybie dyscyplinarnym. Więcej wątpliwości natomiast budzi to, jakie roszczenia przysługują w takim przypadku pracownikowi, stąd dość obszerne orzecznictwo sądów... Czytaj dalej →

Terminowe pułapki umowy o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny jest jedną z najczęściej wybieranych początkowych form współpracy. Pracodawcy daje możliwość zweryfikowania – w pewnym stopniu – przydatności pracownika do pracy, a pracownikowi – możliwość sprawdzenia, czy pracodawca i sama praca spełniają jego oczekiwania. Maksymalny okres, na jaki strony mogą się związać umową na okres próbny nie jest długi,... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑