Praca nadliczbowa – niepełny etat

19 października 2023 r. zapadł bardzo ważny - z punktu widzenia zatrudniania pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy - wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-660/20 Lufthansa CityLine.  W omawianym wyroku Trybunał rozstrzygnął kwestię równego traktowania pracowników zatrudnionych na część etatu w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Z orzeczenia Trybunału wynika,... Czytaj dalej →

Wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej.

Wymiar czasu osoby niepełnosprawnej ustala się przy uwzględnieniu norm czasu pracy wynikających z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej jako ustawa). Podstawa prawna W samej ustawie nie sprecyzowano co prawda sposobu obliczania wymiaru czasu pracy, ale art. 66 ust. 1 wprost wskazuje, że w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy zastosowanie znajdują... Czytaj dalej →

W jakich przypadkach sąd może orzec o niecelowości przywrócenia pracownika do pracy?

Z art. 45 § 1 KP wynika zasada rozstrzygania sprawy o roszczenia wskazane w tym przepisie zgodnie z żądaniem poszkodowanego pracownika. Z tego względu zasądzenie odszkodowania w miejsce żądanego przywrócenia do pracy może nastąpić wyjątkowo, gdy przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe. Pracodawca, który wskazuje nieprawdziwą przyczynę rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, z... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑