Zmiana danych w świadectwach pracy osób po sądowym ustaleniu płci

Obecne problemy osób transpłciowych to klasyczny przypadek, kiedy przepisy prawa nie nadążają nad rzeczywistością. Mimo, że sądowe ustalenie płci odbywa się już od kilkudziesięciu lat, to jednak szereg praktycznych konsekwencji z tym związanych pozostaje wciąż nieuregulowany. Uznaje się, że wyrok ustalający płeć ma skutek od chwili jego uprawomocnienia, czyli nie działa wstecz. Jak jednak słusznie... Czytaj dalej →

Dodatkowe adnotacje na skierowaniach lekarskich pracowników – czy dozwolone? Znamy stanowisko UODO 

W grudniowym biuletynie (nr 12/12/2023) UODO opublikował decyzję dotyczącą zakresu danych możliwych do wskazania przez pracodawcę w skierowaniu na badanie lekarskie pracownika. Dotychczas w praktyce pojawiały się wątpliwości czy pracodawca może wskazać dodatkowe informacje, które uzyskał od pracownika w skierowaniu na badania profilaktyczne. UODO jednoznacznie wskazał, że tego rodzaju praktyka jest nieprawidłowa.  Stan faktyczny Do... Czytaj dalej →

Wyrok TSUE w sprawie kryteriów oceny odpowiedniości stosowanych przez administratora środków ochrony danych osobowych w przypadku złamania zabezpieczeń przez hackerów i uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych osobowych oraz przesłanek dochodzenia przez podmiot danych odszkodowania.

14 grudnia 2023 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-340/21 dotyczący ochrony danych osobowych, w którym Trybunał wypowiada się m.in. na temat kryteriów odpowiedzialności administratora za wyciek danych oraz odszkodowania za szkodę niemajątkową. Stan faktyczny Bułgarskie media ujawniły, że doszło do ataku hackerskiego systemu informatycznego należącego do agencji publicznej w Bułgarii, wskutek... Czytaj dalej →

Kryteria doboru do zwolnienia pracownika w ramach redukcji zatrudnienia

W poprzednim artykule opisaliśmy różnice między redukcją a likwidacją stanowiska i zwróciliśmy uwagę na konieczność wskazania kryteriów doboru do zwolnienia w przypadku redukcji. W praktyce jednak pojawią się pytania i wątpliwości pracodawców co do tego, jakie kryteria należy przyjąć i czym się kierować przy ich wyborze.  Kryteria doboru do zwolnienia nie są określone w żadnych... Czytaj dalej →

Likwidacja stanowiska a redukcja zatrudnienia

Zmniejszenie stanu zatrudnienia w zakładzie pracy spowodowane zmianami organizacyjnymi, czy pogorszeniem sytuacji finansowej pracodawcy stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku przyczyna wypowiedzenia leży po stronie pracodawcy, a zatem konieczne będzie sięgnięcie do przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych (tj. ustawy z dnia 13 marca 2003... Czytaj dalej →

Działania pozytywne w miejscu pracy

Pracodawcy coraz większą wagę przykładają do zwiększania równości i różnorodności w miejscu pracy. Dotyczy to m.in. poprawy sytuacji kobiet, których reprezentacja na rynku pracy, szczególnie w branżach technicznych, jest niewystarczająca. Zmniejszanie faktycznie występujących nierówności może następować poprzez podejmowanie tzw. „działań pozytywnych”, tj. podejmowanych na rzecz grupy pracowników wyróżnionych np. ze względu na płeć. Ażeby takie... Czytaj dalej →

Ważne zmiany w emeryturach pomostowych

16 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczące przepisów o emeryturach pomostowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Przede wszystkim, na skutek nowelizacji, emerytury pomostowe nie będą miały charakteru wygasającego, uchylono bowiem przepis wymagający, aby pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze... Czytaj dalej →

Wsparcie na podstawie obowiązującej tarczy antykryzysowej

Powszechna pomoc udzielona przedsiębiorcom, w pierwszej połowie roku, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz tarczy finansowej PFR umożliwiła wielu firmom kontynuowanie prowadzonej działalności i utrzymanie miejsc pracy. W 2021 r. osiągnięcie tego celu będzie nadal aktualne dla licznego grona przedsiębiorców.    Chociaż pierwsza Tarcza Antykryzysowa (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach... Czytaj dalej →

Wsparcie z tarczy branżowej

Jesteś przedsiębiorcą z branży hotelowej, gastronomicznej czy turystycznej? Z powodu Covid-19 Twoja działalność ucierpiała?Jeśli odpowiedź na powyższe pytania jest twierdząca, z pewnością zainteresuje Cię na jakie dodatkowe wsparcie finansowe możesz liczyć.  Takie wsparcie zakłada tzw. Tarcza Branżowa (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i... Czytaj dalej →

Prawo autorskie w pracy – czy mnie dotyczy?

Prawo autorskie chroni działalność twórczą, stąd zasadą jest, że to twórcy przysługują prawa autorskie do stworzonego utworu. Istnieją jednak od tej reguły wyjątki, a jednym z nich są tzw. utwory pracownicze.  Niejednokrotnie w efekcie twórczej pracy pracownika powstaje dzieło, które stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Intuicyjne rozumienie utworu często... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑