Czy zwolnienie lekarskie wystawione za granicą usprawiedliwia nieobecność w pracy i może być podstawą wypłacenia zasiłku chorobowego? 

Zaświadczenie uprawnionego lekarza stwierdzające niezdolność do pracy z powodu choroby służy dwóm celom: jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy oraz dokumentem niezbędnym do wypłacenia wynagrodzenia albo zasiłku chorobowego. Najczęściej oczywiście pracownicy przedstawiają zaświadczenia lekarskie wystawione w Polsce. Co jednak, jeżeli niezdolność do pracy wynika z orzeczenia lekarskiego wystawionego w innym kraju?  Co mówi prawo? Przepisy... Czytaj dalej →

W jaki sposób ZUS kontroluje zasadność zwolnień lekarskich po wprowadzeniu e-zwolnień?

Od początku tego roku obowiązują nowe przepisy określające procedurę kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS. Wcześniej zawiadomienia o kontroli wysyłane były wyłącznie pisemnie za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Konieczność odczekania dłuższego czasu w celu ustalenia, czy ubezpieczony otrzymał zawiadomienie w praktyce uniemożliwiało realną kontrolę krótszych zwolnień lekarskich. Jakie zmiany przynoszą nowe przepisy? Obecnie o... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑