Choroba zawodowa z perspektywy pracodawcy

Stwierdzenie choroby zawodowej ma daleko idące konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. W poprzednim wpisie nakreśliliśmy pokrótce przebieg postępowania w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej oraz uprawnienia przysługujące pracownikowi, u którego stwierdzono chorobę zawodową. Poniżej natomiast wskazujemy najistotniejsze obowiązki pracodawcy.  Choroby zawodowe – co wpływa na ich powstanie? Według raportu GUS „Warunki pracy w 2017 roku”... Czytaj dalej →

Choroba zawodowa z perspektywy pracownika

Obecnie panująca pandemia kieruje naszą uwagę na istotne kwestie związane z ochroną zdrowia. Specyfika wielu miejsc pracy sprawia, że pracownicy w nich zatrudnieni są szczególnie narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia, co w konsekwencji prowadzi niekiedy do powstania choroby zawodowej.  Czym jest choroba zawodowa? Za chorobę zawodową uznaje się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych,... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑