Choroba zawodowa z perspektywy pracownika

Obecnie panująca pandemia kieruje naszą uwagę na istotne kwestie związane z ochroną zdrowia. Specyfika wielu miejsc pracy sprawia, że pracownicy w nich zatrudnieni są szczególnie narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia, co w konsekwencji prowadzi niekiedy do powstania choroby zawodowej.  Czym jest choroba zawodowa? Za chorobę zawodową uznaje się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych,... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑