klauzula RODO – HRanki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem udziału w spotkaniu w ramach HR – Ranków.

 

 1. W celu dokonania zgłoszenia i wzięcia udziału w HR – Ranku niezbędne jest podanie podstawowych danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska oraz adresu email.
 2. Administratorem tych danych osobowych będzie MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61 – 858) ul. Grobla 21, wpisana do KRS pod numerem 0000366361.
 3. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych – osobę, która nadzoruje u nas zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa. Można się z nią skontaktować w następujący sposób: tel. 666 613 308 bądź email: privacy@merski.pl
 4. Dane osobowe wskazane w pkt 1 powyżej przetwarzać będziemy na podstawie Państwa zgody. Może być ona w dowolnym czasie cofnięta. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonaliśmy przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody konieczne będzie skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.
 5. Dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu umożliwienia Państwu udziału w spotkaniu w ramach HR – Ranka.
 6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane niektórym podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi – np. wsparcia w zakresie IT. Dostawcy ci współpracują z nami w oparciu o zawarte umowy, które regulują zasady powierzenia im przetwarzania w naszym imieniu danych osobowych, i przetwarzają je wyłącznie w oparciu o te umowy i w zakresie wydawanych im przez nas poleceń. Dane te nie będą jednak przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu cofnięcia Państwa zgody na ich przetwarzanie.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w spotkaniu w ramach HR – Ranka.
 9. Poza wspomnianym wyżej prawem cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługują Państwu:
 10. Prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
 11. Prawo sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych,
 12. W przypadkach przewidzianych prawem – prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych,
 13. W przypadkach przewidzianych prawem – prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,
 14. W przypadkach przewidzianych prawem – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,
 15. W przypadkach przewidzianych prawem – prawo do przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych danych osobowych.
 16. W celu realizacji tych praw konieczne jest skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.
 17. Organem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego można wnieść skargę na przetwarzanie tych danych niezgodnie z prawem.
 18. Zapewniamy, że wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑