Czy VIN pojazdu może stanowić dane osobowe?

VIN to unikalny (niepowtarzalny) numer identyfikacyjny pojazdu. Intuicyjnie więc zapewne większość z nas odpowie, że to informacja odnosząca się do rzeczy, a nie osoby fizycznej, stąd nie może stanowić danych osobowych. A jednak… TSUE w jednym z niedawnych orzeczeń rzucił szersze tło na tę sprawę. Orzeczenie to omówione zostało w jednym z ostatnich numerów Biuletynu... Czytaj dalej →

Wyrok TSUE w sprawie kryteriów oceny odpowiedniości stosowanych przez administratora środków ochrony danych osobowych w przypadku złamania zabezpieczeń przez hackerów i uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych osobowych oraz przesłanek dochodzenia przez podmiot danych odszkodowania.

14 grudnia 2023 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-340/21 dotyczący ochrony danych osobowych, w którym Trybunał wypowiada się m.in. na temat kryteriów odpowiedzialności administratora za wyciek danych oraz odszkodowania za szkodę niemajątkową. Stan faktyczny Bułgarskie media ujawniły, że doszło do ataku hackerskiego systemu informatycznego należącego do agencji publicznej w Bułgarii, wskutek... Czytaj dalej →

Praca nadliczbowa – niepełny etat

19 października 2023 r. zapadł bardzo ważny - z punktu widzenia zatrudniania pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy - wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-660/20 Lufthansa CityLine.  W omawianym wyroku Trybunał rozstrzygnął kwestię równego traktowania pracowników zatrudnionych na część etatu w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Z orzeczenia Trybunału wynika,... Czytaj dalej →

Co dalej z transferami danych osobowych po wyroku Schrems II?

Niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 Protection Commissioner vs Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems w sposób istotny wpłynęło na transfery danych osobowych do tzw. państw trzecich (czyli państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Tarcza Prywatności uchylona Pierwszym skutkiem orzeczenia TSUE jest stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z roku 2016 w sprawie... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑