Badanie fikcyjności małżeństwa cudzoziemca

W poprzednim tygodniu wyjaśnialiśmy, że rozwód cudzoziemca, który nastąpił w ciągu 2 lat od dnia, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały ze względu na fakt pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim jest przesłanką uzasadniającą cofnięcie tego zezwolenia. Sygnalizowaliśmy również, że Urząd jeszcze przed wydaniem takiego zezwolenia może przyjrzeć się bliżej małżeństwu zawartemu... Czytaj dalej →

Zatrudnianie obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii

W zakresie zatrudniania cudzoziemców ogólną zasadą jest to, że cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Polsce powinni posiadać zezwolenie na pracę. Są jednak przypadki, w których taki dokument nie jest wymagany. W szczególności w aktualnym stanie prawnym osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii mogą podejmować pracę w... Czytaj dalej →

Ogólne zasady legalnego pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej wprowadzono ułatwienia dla osób przekraczających granicę Polski z Ukrainą. W szczególności osoby te zostały zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny związanej z epidemią covid-19. Jednak sam wjazd do Polski to nie wszystko. Jakie dokumenty będą konieczne, jeśli obywatele Ukrainy chcieliby zostać w Polsce i podjąć tutaj... Czytaj dalej →

Kto powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – pracodawca czy pracownik?

Zgodnie z ogólną zasadą to pracodawca ubiega się o dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców w Polsce. Przykładowo, jeśli pracodawca chciałby zatrudnić cudzoziemca w oparciu o zezwolenie na pracę, to właśnie on powinien wystosować do odpowiedniego organu wniosek o wydanie takiego zezwolenia. W takiej sytuacji pracownik powinien zalegalizować swój pobyt w Polsce we własnym zakresie. W konsekwencji,... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑