Wyrok TSUE w sprawie kryteriów oceny odpowiedniości stosowanych przez administratora środków ochrony danych osobowych w przypadku złamania zabezpieczeń przez hackerów i uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych osobowych oraz przesłanek dochodzenia przez podmiot danych odszkodowania.

14 grudnia 2023 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-340/21 dotyczący ochrony danych osobowych, w którym Trybunał wypowiada się m.in. na temat kryteriów odpowiedzialności administratora za wyciek danych oraz odszkodowania za szkodę niemajątkową. Stan faktyczny Bułgarskie media ujawniły, że doszło do ataku hackerskiego systemu informatycznego należącego do agencji publicznej w Bułgarii, wskutek... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑