Alert Prawa Bankowego jest wydawany w cyklach dwutygodniowych, co drugi poniedziałek. Rozsyłany jest drogą mailową w formacie PDF, którego układ i powiązania pozwalają na przeglądanie zarówno na ekranie komputera, jak i na urządzeniach mobilnych.

W Alercie Prawa Bankowego zamieszczamy istotne z punktu widzenia praktyki bankowej informacje o aktualnych zmianach w otoczeniu prawnym funkcjonowania banków z wyłączeniem kwestii podatkowych oraz prawa pracy. Informacje podzielone są na dwa zasadnicze działy, tj. Informacje Krajowe oraz Informacje Międzynarodowe i Europejskie.

W ramach Alertu Prawa Bankowego dokonujemy okresowego przeglądu zarówno dzienników urzędowych prawodawcy Polskiego i Unijnego, jak i stron internetowych SN, NBP, EBC, KNF, EBA, ESMA, UOKiK.

Zakres jak i treść przygotowywanych informacji ma na celu przekazanie wiedzy o istotnym zagadnieniu (zmianie w prawie, projekcie, wyroku, decyzji, uchwale czy opinii), wraz z linkiem do konkretnego źródła informacji, pozwalającym na samodzielne zapoznanie się z daną kwestią. Podział treści na podrozdziały ułatwia intuicyjne odnajdywanie poszukiwanych komunikatów.

Alert Prawa Bankowego przygotowywany jest przez praktyków i dla praktyków. Z tego też powodu szczegółowe opisy zastąpione zostały treściwą informacją.

Adrian SienkiewiczNasz zespół składa się z adwokatów, radców prawnych i aplikantów mających bieżącą praktykę w zakresie prawa bankowego, tak na gruncie sporów sądowych jak i bieżącego doradztwa.

Aktualnie nadzór merytoryczny nad Alertem Prawa Bankowego sprawuje adwokat Adrian Sienkiewicz, który reprezentuje banki w sporach sądowych i służy im wsparciem od początku swej kariery zawodowej a od pięciu lat bierze aktywny udział w przygotowywaniu prezentowanej publikacji.

Jeśli chcesz otrzymać poglądową wersję Alertu Prawa Bankowego zapisz się poniżej. Będziesz również otrzymywać kolejne numery 4 tygodnie po publikacji.

[grwebform url=”https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=B8OZE&webforms_id=10253404″ css=”on” center=”off” center_margin=”200″/]