Co oznacza dla Pracodawców projekt ustawy o ochronie danych osobowych?

Resort Cyfryzacji opublikował na swoich stronach długo wyczekiwany projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

Potrzeba nowelizacji przepisów

Nowe akty prawne pozostają w związku z nowym ustawodawstwem europejskim. Mowa oczywiście o europejskim rozporządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, który wejdzie w życie w maju przyszłego roku. Nowe rozporządzenie rodzi konieczność przemodelowania krajowych przepisów związanych z ochroną tych danych.

Proponowane przepisy nie pozostają bez związku z innymi dziedzinami prawa i będą odczuwalne również przez pracodawców. Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych powinien zainteresować ich w szczególności, przewiduje on bowiem pewne istotne zmiany Kodeksu pracy.

Czy pracodawcy powinni obawiać się zmian?

I tak, spore zmiany obejmą art. 22[1] K.p. – czyli przepis regulujący zasady przetwarzania przez pracodawców danych osobowych pracowników i kandydatów do zatrudnienia. Dotychczasowa regulacja ma być uzupełniona m. in. o kwestię zasad przetwarzania pewnych danych osobowych po ustaniu stosunku pracy.

Po raz pierwszy także mają zostać określone wprost w Kodeksie pracy zasady przetwarzania przez pracodawców danych biometrycznych (np. odcisków palców) oraz zasady korzystania z monitoringu. Wśród nowych przepisów zwraca uwagę zakaz wykorzystywania monitoringu jako środka kontroli pracy przez pracownika. Powstaje istotne pytanie, czy przepis ten ograniczy możliwości dowodowe pracodawców przed sądami pracy?

Obydwa projekty skierowano do dalszych uzgodnień.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑