Dofinansowanie za spadek obrotów spowodowany COVID-19

Tylko do 31 lipca lub do wyczerpania środków, przedsiębiorcy mogą się ubiegać o bezzwrotną dotację ze środków unijnych na kapitał obrotowy. Wnioski można było składać od 15 czerwca.

Otrzymane dofinansowanie firmy mogą przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Nie można ich natomiast przeznaczyć na wynagrodzenia. 

Kto może się starać o dofinansowanie?

Dotację mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy na skutek COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdują się w trudnej sytuacji lub odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. 

Ponadto, o dofinansowanie mogą się starać tylko średnie przedsiębiorstwa, czyli podmioty, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. O dotacje nie mogą się starać mikro i małe przedsiębiorstwa. 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się elektronicznie w Lokalnym Systemie Informatycznym prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości.  Składając wniosek trzeba wskazać właściwy program operacyjny – Program Operacyjny Polska Wschodnia dla przedsiębiorców działających na terytorium województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dla pozostałych 11 województw. 

Ile można otrzymać?

Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia. Maksymalnie można wnioskować o kapitał na trzy miesiące. 

Na co szczególnie zwrócić uwagę?

Przedstawiciel PARP wskazuje, że najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku jest brak statusu średniego przedsiębiorstwa, dlatego też przez złożeniem wniosku należy uważnie zweryfikować kryteria kwalifikujące przedsiębiorstwo jako średnie.  

Dodatkowo, ważne jest podanie właściwego adresu mailowego, ponieważ to właśnie na wskazany adres e-mail będą przychodziły najważniejsze informacje. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑