Czy 500+ to dochód pracownika?

Dzięki programowi 500+ dochody pracowników w Polsce uległy zwiększeniu – niekiedy znacznemu. Z pewnością dla pracodawcy wiedza o tym jest potrzebna. Czy ma prawo ją uzyskać?

Pracodawca prosi o informacje…

Ostatnimi czasy zrobiło się głośno o Auchan w związku z otrzymaniem przez pracowników sieci do wypełnienia pewnej deklaracji. Za jej pomocą pracodawca chciał ustalić czy pobierają oni świadczenia  z programu 500+, a jeżeli tak to w jakiej wysokości. Takie postępowanie ma swoje uzasadnienie, bowiem pieniądze otrzymane z tego programu mają zostać doliczone do dochodu. Tym samym będą one miały wpływ na wysokość wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Prośba o udzielenie informacji została skierowana do około 600 osób, natomiast samo oświadczenie podpisało ok. 10-15% załogi.

…a pracownicy mają obawy

Deklaracje są wprawdzie określone jako dobrowolne, jednak anonimowi pracownicy poinformowali, iż osoby które nie chcą ich składać obawiają się konsekwencji w postaci zwolnienia. Związek zawodowy Solidarność, który działa w Auchan, określił taką formę zbierania informacji jako nielegalną. Pracownicy spodziewają się, że doliczenie pieniędzy otrzymanych z 500+ znacznie obniży kwoty jakie uzyskują z ZFŚS. Przede wszystkim obawiają się, że w przyszłości będzie to miało wpływ na różnicowanie wysokości pensji.

Auchan wydało oświadczenie, w którym czytamy:

Składanie oświadczeń jest realizacją wymogu, jaki stawia na Pracodawcy ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli zróżnicowania świadczeń w zależności od dochodu na członka rodziny (najwyższe świadczenia dla pracowników o najniższym dochodzie na członka rodziny).

Sieć zaprzecza jakoby zmuszała swoich pracowników do podpisywania oświadczeń.

Co na to ustawa?

Przyjrzyjmy się teraz opisanej powyżej kwestii ze strony prawnej. Podstawą tutaj jest ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Jej przepisy nie wskazują na precyzyjne przesłanki, którymi powinien kierować się pracodawca przyznający pracownikowi świadczenia. Może on zatem ustalić je jednak powinny się one zaleźć w regulaminie funduszu. Ustawa wskazuje jedynie, iż przyznając świadczenie powinien się on kierować sytuacją życiową, rodzinną i materialną pracownika. Ustawodawca nie zdefiniował jednak powyższych pojęć.

Pamiętajmy, że na sytuację rodzinną pracownika składa się sytuacja finansowa całej rodziny, a nie tylko jednej osoby. Sytuacja ta badana jest poprzez wyliczenie dochodu całej rodziny a dopiero później podzieleniu otrzymanej kwoty przez liczbę domowników. Podstawą wszelkich wyliczeń jest tutaj regulamin. Najważniejsze jest, żeby określał on w jaki sposób będzie ustalana sytuacja materialna pracownika. Im bardziej szczegółowa będzie taka regulacja tym mniej wątpliwości będzie miał pracodawca przyznając świadczenia.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑